Mesafeli Satış Sözleşmesi

Şartlar Koşullar

KGK burada ; üyelerine genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtım, puan kazanma, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olunabilmesi ve indirim gibi avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulan müşteri memnuniyeti odaklı Üyelik Programı’na üye olmayı ve bu program ve uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul ettiğimi beyan ederim.

Program ortaklarına geçmişte vermiş olduğum, bu formla ilettiğim ve sair yöntemlerle ileride vereceğim alışveriş ve kişisel bilgilerimin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla ve tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek ticari olarak kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine bunu diğer Program Ortakları ve finans kuruluşları/bankalar/sigorta şirketleri ve diğer şirketler ile paylaşılmasına ve aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece bu firmaların, benimle SMS, İnternet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine rıza ve muvafakat ederim.

Aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece, KGK burada Üyelik Programı üyeliğim sonlandığında dahi verilerimin toplanmasını, Program  Ortakları ve devreye alınabilecek diğer programların ortakları ve finans kuruluşları/bankalar/sigorta şirketleri vd şirketler arasında, yukarıda tanımlanan kapsamda ve sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, paylaşılmasını, işlenmesini, şahsıma her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerimi yazılı olarak bildirmediğim sürece var olan uygulamaya devam edileceğini kabul ederim.

KGK burada  herhangi bir şirketine ve/veya şirketlerin iştiraklerine ve/veya bağlı ortaklıklarına tarafımca verilmiş ve/veya şahsıma ilişkin olarak edinilmiş tüm kişisel bilgilerimin KGK burada Üyelik Programı üyesi müşterinin, dilediği zaman yapacağı yazılı bildirimle hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti, sms, internet, e-mail, mektup ve telefonla kendisiyle temasa geçilmesini ve gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahip olduğuna dair gerekli bilgilendirme tarafıma yapılmıştır.

KGK burada üyesi, 10 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda 10 gün içinde üyelik sona erer. KGK burada kişisel verilerimin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirilmeden, KGK burada Üyelik Programı şartlarını değiştirebileceğini, programı durdurabileceğini, geçerli koşulları ve programları iletişim kanallarından öğrenebileceğimi ve 10 gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliğimi iptal edebileceğini beyan, kabul ve muvafakat ederim.

Üyelik kapsamında verilen kart ve numarasını, kullanıcı adımı ve/veya şifremi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğumu, ek kart dahil olmak üzere kartlarımın kaybolması, çalınması halinde KGK burada Merkezine  bu durumu derhal bildireceğimi, bu bildirimi yapıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğumu; kartlarımın kötüye kullanılması ve/veya başkası tarafından kullanılması halinde, üyelikten doğan tüm haklarımı kaybedeceğimi, üyeliğime ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, her türlü tedbirlerin uygulanabileceğini ve tüm bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflarda sorumluluğun bütünüyle şahsıma ait olduğunu kabul, beyan, taahhüt ve garanti ederim.